برچسب: حق امضاء

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده در صورتی که هر یک از این ۲۷ ماده نیاز به تغییر داشته باشند تشکیل می شود. شرکت مسئولیت محدود دارای ۲۷ ماده می باشد.این مواد عبارتند از نام شرکت،آدرس شرکت و […]

ادامه خواندن
http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com