شرایط ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

تعریف: (بنا بر ماده ۱۱۶ قانون تجارت) شركت تضامنی شركتی است كه بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی با مسئولیت تضامنی تشكیل شود. به طوری که اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول تادیه تمام قروض شرکت است و هر توافقی بر خلاف این در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. این شرکت از نوع شرکت های اشخاص است که اصالت با خود شرکای شرکت و میزان اعتبار آن هاست؛به همین علت کلیه شرکاء مسئول تعهدات شرکت هستند چه در معاملات مستقیما مداخله داشته باشند چه غیر مستقیم. نکته ی جالب این است که این نوع شرکت معمولا بین پدر و پسر و یا دوستان نزدیک تشکیل می شود.

به همین جهت در شركت تضامنی كلیه شركاء مسئول تعهدات شركت می‌باشند؛ چه در انجام معامله شخصاً مداخله داشته باشند؛ یا نداشته باشند یعنی هر یك از شركای شركت در مقابل مقررات مربوط به شركت تضامنی در ضمن مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت بیان شده است.

برای طی کردن مراحل ثبت شرکت تضامنی اخذ مجوز از بانک مرکزی الزامی میباشد.

شرکتهای تضامنی شرکتهایی هستند که رابطه مستقیم با پول را دارند، مانند شرکتهای صرافی

مقررات شرکا و یا سهامداران شرکتهای تضامنی:

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﭘﻴﺮﻭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ کشورایران

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ فردی ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀﺍﺛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮر

ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻋﺪﻡ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴـﺄﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ﻫـﺎ ﻭ ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﻫﺎﻱﺩﻳﮕﺮ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ۱۸۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

بیش از ۸۵ درصد شرکت های تضامنی ، مسئولیت محدود می باشند.

مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت می باشد.

از دیگر خدمات ما ثبت شرکت ٬ ثبت علائم تجاری ٬ ثبت لوگو و برند و …

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com