درباره شرکت ثبتی

ثبت شرکت و مراحل آن:

تعریف شرکت: در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری نیامده اما قانون مدنی در ماده ی۵۷۱ شرکت را بدین شکل تعریف کرده است؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت:

-مدارک هویتی اعضاء(صفحه ی اول شناسنامه و روی کارت ملی)؛در صورتی که توضیحات داشته باشد باید ارائه شود.

-اطلاعات مورد نظر شرکت در شرف تاسیس از قبیل؛آدرس و کد پستی،نام پیشنهادی،سرمایه،اسامی اعضاء و …

-گواهی عدم سوء پیشینه

-در صورت لزوم؛ مجوز، تاییدیه وزارت خاص و نامه ی بانک و …

مراحل ثبت شرکت:

-ارائه و تکمیل مدارک

-تایید نام

-امضای اوراق

-آگهی ثبتی تاسیس دارای مهر برجسته ی سازمان اداره ثبت

-روزنامه ی رسمی که از قوه ی قضائیه صادر می شود.

-پلمپ دفاتر

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com